Chính sách cookie

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách cookie này. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie, bạn có thể tắt chúng trong trình duyệt của mình hoặc không sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Cookies là gì?

Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu mà trang web lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của bạn thông qua trình duyệt web mà bạn sử dụng. Chúng giúp trang web nhận ra bạn và nhớ thông tin về bạn, cung cấp các chức năng cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm truy cập của bạn. Cookie cũng có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu về hoạt động truy cập của bạn trên các trang web khác.

3. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookie bắt buộc: Đây là các cookie cần thiết để bạn có thể truy cập và sử dụng các tính năng cơ bản của trang web.
  • Cookie chức năng: Các cookie này cho phép chúng tôi cung cấp các chức năng cá nhân hóa, như ghi nhớ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, bao gồm số lượng truy cập, nguồn truy cập, và các trang đã xem. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và cung cấp trải nghiệm truy cập tốt hơn.

4. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Bằng cách tắt cookie hoặc chỉ định khi nào cookie được chấp nhận, bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie trên trình duyệt của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc hướng dẫn trình duyệt hoặc trang trợ giúp để biết thêm thông tin chi tiết về cách quản lý cookie.