Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng đăng ký tài khoản, tham gia khảo sát, đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc chat.

Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và thông tin về sở thích cá nhân.

1.1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm cung cấp và cải thiện dịch vụ, phản hồi yêu cầu của Khách hàng và tư vấn về sản phẩm phù hợp hơn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ với Khách hàng về các chương trình khuyến mãi, tin tức, sự kiện hoặc thông tin quan trọng khác.

1.2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng và áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng mục đích.

  • Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý từ Khách hàng hoặc theo quy định pháp luật.
  • Chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo và cam kết tuân thủ chính sách bảo mật thông tin.

1.3. Lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc làm vô hiệu hóa thông tin cá nhân của Khách hàng.