Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web 888casinovietnam.top. Trước khi sử dụng hoặc truy cập vào trang web này, vui lòng đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện sau đây. Sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo các điều khoản và điều kiện.

Trang web 888casinovietnam.top cung cấp dịch vụ và sản phẩm mang tính chất thương mại. Việc sử dụng trang web này chỉ được phép cho người dùng trên 18 tuổi hoặc trưởng thành theo quy định pháp luật.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web 888casinovietnam.top, bao gồm nhưng không giới hạn là văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, logo, biểu tượng và mã nguồn, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của 888casinovietnam.top hoặc bên sở hữu thứ ba. Bất kỳ việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng mà không được sự cho phép từ chủ sở hữu đều là vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Người dùng được cấp phép sử dụng trang web 888casinovietnam.top chỉ trong phạm vi cá nhân và phi thương mại. Mọi hình thức sử dụng trái phép, thương mại hóa hoặc khai thác nội dung trang web này là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Trang web 888casinovietnam.top cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập và sử dụng theo chính sách bảo mật được đề ra trên trang web này. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ đối tác hoặc bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Trang web 888casinovietnam.top không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc bạn không duy trì tính bảo mật của tài khoản của mình.

3. Các liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web 888casinovietnam.top có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho nội dung, chính sách bảo mật hoặc điều khoản sử dụng của các trang web bên thứ ba này. Việc tương tác với các trang web bên thứ ba là hoàn toàn tùy bạn và chịu rủi ro riêng.

  • - Chúng tôi không chịu trách nhiệm hàng đầu về sự chính xác, tính đúng đắn, đầy đủ hoặc thích hợp của bất kỳ thông tin nào trên trang web này.
  • - Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên trang web này.
  • - Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web này mà không cần thông báo trước.

4. Bồi thường thiệt hại

Trang web 888casinovietnam.top không chịu trách nhiệm và từ chối bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc truy cập vào trang web này. Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng trang web này là hoàn toàn tùy ý và chịu rủi ro riêng.

  • - Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và miễn khỏi trách nhiệm đối với trang web 888casinovietnam.top và các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, nhân viên và đại diện khác khỏi bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, phạt pháp hoặc chi phí nào phát sinh từ việc vi phạm điều khoản và điều kiện sử dụng.